×

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

A WWW.VECTRAPET.COM/HU HONLAPRA VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT

Üdvözöljük a www.VECTRApet.com/hu honlapon. A honlap tulajdonosa és működtetője:

CEVA-PHYLAXIA OLTÓANYAGTERMELŐ ZRT. (”CEVA”)

Szállás u. 5.
1107 Budapest
Tel: + 36 (1) 262 95 05
Fax: +36 (1) 260 38 89
E-mail: ceva-phylaxia@ceva.com

A kiadásért felelős: Thierry Le Flohic, vezérigazgató - Ceva-Phylaxia Zrt.
Jelen weboldalt a Clever Age www.clever-age.com készítette.
A hosting feladatokat ellátja: Clever Age www.clever-age.com
Ez a honlap egy nyílt forráskódú tartalom menedzsment rendszer segítségével készült: eZpublish: http://ez.no

A honlap használatára az alábbi feltételek és kikötések vonatkoznak.

A honlap használatával és felkeresésével Ön elfogadja az itt megfogalmazott felhasználási feltételeket és kikötéseket, és elismeri, hogy azokat teljes egészében elolvasta, megértette és elfogadja.
Amennyiben ezen feltételekkel és kikötésekkel nem ért egyet, kérjük, hogy ne használja ezt a honlapot.

A WWW.VECTRAPET.COM/HU HONLAP HASZNÁLATA

A.   TARTALOM ÉS HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ
  • A honlap tartalma

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a honlap tartalma naprakész legyen, és a Felhasználókat pontos információkkal lássuk el. Nonetheless, CEVA shall not be held responsible for any possible errors and/or omissions.

A Ceva fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásokat vagy a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül részben vagy egészben megváltoztassa és/vagy eltávolítsa

Amennyiben a Felhasználó hibát vagy hiányt észlel, kérjük, a következő e-mail címre küldött levélben jelezze: ceva-phylaxia@ceva.com
Aki a honlap készítők szándékaival össze nem egyeztethető módon használja a honlapot, és bármilyen módon megsérti a felhasználási feltételeket, az a jogszabályokban meghatározott szankciókkal sújtható.

  • Honlap hozzáférhetősége

A szolgáltatás Internet hozzáférésen keresztül érhető el minden Internet felhasználó számára.

Minden megteszünk annak érdekében, hogy a honlap a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető legyen, nem vállalunk azonban felelősséget azért, ha a honlap valamilyen okból elérhetetlenné válik.

Vegye figyelembe, hogy karbantartási, frissítési vagy más egyéb – különösen műszaki természetű – okból a honlap hozzáférhetősége szünetelhet.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk sem az ilyen működési zavarokért és létező hibákért, sem ennek a Felhasználónál jelentkező következményeiért.

  • Hypertext linkek a honlapon

A honlapon található hypertext linkek a Felhasználót külső partnerek honlapjaira vezethetik át.

Leszögezzük, hogy a honlapunkhoz linkelt külső honlapokat, azok tartalmát vagy a rajtuk található információkat nem ellenőriztük, ezért ezen honlapok tartalmáért, illetve a Felhasználók által itt fellelt információk felhasználásáért mindennemű felelősséget elhárítunk. Mindazonáltal amennyiben a linkelt tartalmak szerzői jogot sértenének, a Ceva a tudomást szerzést követően azonnal eltávolítja.

Ezen külső honlapok használatáért minden felelősség a Felhasználókat terheli.

B.   SZELLEMI TULAJDON
  • Bejegyzett védjegyek

A honlapon található védjegyek vagy a Ceva vagy olyan harmadik fél tulajdonát képezik, aki felhatalmazta a Ceva-t azok használatára.

A honlaphoz való hozzáférés kizárólag a tartalom megtekintésére jogosítja fel a Felhasználót.

Jelen honlap online elérhetőségének biztosítása nem jelent felhatalmazást az említett védjegyek használatára; használatuk kizárólag a védjegy tulajdonosának kifejezett előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  • Szerzői jog / Formatervezési minták és minták / Szabadalmak

A www.VECTRApet.com/hu honlap a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok által védett szellemi termék.

A honlap minden eleme (szöveg, grafika, video és hang) a Ceva kizárólagos tulajdona, és egyedül ezt a vállalatot illetik meg a vonatkozó szellemi tulajdon és személyiségi jogok. A vállalat a honlap megtekintésének jogán kívül semmiféle egyéb engedélyt vagy jogot nem ad.

Az oldal alkotórészeit a magyar törvények, valamint a tulajdonjogra, szerzői jogokra, formatervezési mintára, mintára és szabadalmakra vonatkozó nemzetközi jogi egyezmények védik.
Ezen elemek másolása és/vagy megjelenítése kizárólag személyes és magánfelhasználásra, tájékoztatás céljából engedélyezett.

Engedélykérelmét a következő e-mail címre küldheti el: ceva-phylaxia@ceva.com

  • Képek szerzői joga
C.   SZEMÉLYES ADATOK
  • Személyes adatok kezelése

A Ceva kérheti a Felhasználó személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, foglalkozás…).

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Ceva bármely személyes adatába jogosult betekinteni, azokat helyesbíteni, módosítani és törölni.

Amennyiben a Felhasználó élni kíván ezzel a jogával, írjon a következő e-mail címre: ceva-phylaxia@ceva.com

A változtatást vagy törlést az igény beérkezését követő lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

A Ceva felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy szervereink rögzíthetnek bizonyos nem személyes jellegű, a Felhasználó azonosítására nem alkalmas információkat (Felhasználó által használt keresőmotor, IP-cím, stb.).

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy honlapunk felkeresésekor böngészőjükbe süti (cookie) automatikus telepítésére kerülhet sor.

A süti olyan szövegrészlet, amely nem tartalmaz a Felhasználó azonosítására alkalmas információt, azonban lehetővé teszi a honlapon való böngészésre vonatkozó információk elmentését (megtekintett oldalak, látogatás dátuma és időpontja, stb…).

A sütiket a látogatószám vizsgálatára, látogatottsági mérések, stb. elvégzésére használjuk, és ezáltal a honlap minőségét tudjuk javítani.

Az Ön által használt böngésző rendelkezik olyan beállítással, amely gátolja a sütik telepítését. A funkció használata nem akadályozza meg honlapunk használatát, az oldalak letöltését azonban lassíthatja.

A Ceva felhasználja a Felhasználó személyes azonosítására alkalmas  információt, és továbbadhatja harmadik félnek, különösen a Csoport más cégeinek.

  • Biztonság

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokat megvédjük a véletlen vagy szándékos beavatkozástól, adatvesztéstől és megsemmisüléstől, valamint az illetéktelen személyek hozzáférésétől.

Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan frissítjük.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, információért,  javaslatokkal  és panaszokkal kérjük, forduljon a következő címhez: ceva-phylaxia@ceva.com e-mail címre.

D.   FELELŐSSÉG

Tilos a honlapot vagy a kommunikációs szolgáltatást lánclevelek, levélszemét, spam, illetve bármely ismétlődő vagy kéretlen (kereskedelmi vagy egyéb) üzenet küldésére használni; harmadik fél bármilyen adatát, különösen az e-mail címét az engedélye nélkül gyűjteni; hamis személyazonosságot létrehozni és használni, e-mail címet vagy fejlécet meghamisítani, vagy harmadik felet bármilyen módon megpróbálni félrevezetni az üzenet feladóját vagy forrását illetően; bármiféle nem megfelelő tartalmat (lásd alább: „Nem megfelelő tartalmak”) továbbítani; vírusos elemet vagy egyéb, a honlap vagy harmadik fél számára káros vagy törvénybe ütköző alkotórészt továbbítani; a honlap szolgáltatásaihoz, mások azonosítóihoz, a honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz jelszavak használatával vagy más megoldással nem megengedett módon hozzáférést megkísérelni; más Felhasználót a szolgáltatás használatában és élvezetében megzavarni, vagy hasonló szolgáltatások más szervezeten keresztül történő használatát és élvezetét akadályozni.

Nem megfelelő tartalomnak minősül minden olyan nyelvhasználat, megjegyzés, észrevétel illetve kép, amelyet a vállalat obszcénnek, félrevezetőnek, törvénytelennek, rasszistának, rágalmazónak, zaklatásnak, harmadik felek jogait sértőnek tart, vagy amely korlátoz és/vagy akadályoz más Felhasználókat a honlapon keresztül megközelíthető fórumok vagy chat-szobák használatában.
A honlapnak, szolgáltatásainak, illetve a honlap bármely elemének vagy az itt szerzett információnak a hasznosítása a Felhasználók kizárólagos felelőssége. Ceva fenntartja jogot, hogy saját belátása szerint törölje a nem megfelelő tartalmakat.

A Felhasználók számára semmiféle garanciát nem vállalunk – sem kifejezetten, sem ráutalóan - a honlapon kínált szolgáltatások minőségét vagy piacképességét, a szolgáltatás megfelelőségét vagy azt illetően, hogy az eredmény megfelel-e a Felhasználók elvárásainak. Elhárítunk minden felelősséget az olyan jogvitákért, perekért és harmadik felek által támasztott követelésekért, amelyek olyan tartalommal kapcsolatos jogok, különösen személyiségi jogok gyakorlására irányulnak, amelyet nem a Ceva hozott létre.

Továbbá nem vállalunk felelősséget a honlap elégtelen teljesítményéért és/vagy a honlapon használt, illetve arról letöltött szoftver hibájáért; az időkorlátok be nem tartásából, a szolgáltatások megváltoztatásából, felfüggesztéséből vagy megszakításából adódó adat- vagy szolgáltatásvesztésért; a honlap szolgáltatásain keresztül szerzett információk pontosságáért, minőségéért és természetéért; illetve a szerverünkön keresztül továbbított vírusok közvetlen vagy közvetett következményeiért.

Nem vállalunk felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve a profitkiesést, vevőkör- vagy adatvesztést, az immateriális javakban bekövetkezett veszteséget, jövedelem kiesést vagy bármilyen olyan veszteséget vagy kárt, amely a honlap használatából vagy elérhetetlenségéből, vagy a Felhasználó részéről bekövetkezett hibás használatból adódott; a Felhasználó felelőssé tehető haláleset vagy sérülés esetén.

A Felhasználók által megadott személyes tartalom tekintetében (meghatározását lásd alább) elhárítunk minden felelősséget a chat-szobákban vagy egyéb vitafórumokon megjelenő ilyen tartalmakkal kapcsolatban.

Az ilyen személyes tartalom, legyen az akár vélemény, állásfoglalás, javaslat vagy álláspont, kizárólag a Felhasználók véleményét, állásfoglalását, javaslatát vagy álláspontját képviseli, és semmiképpen nem a Ceva-t. A honlap tartalmazhat olyan más oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a Ceva üzemeltet és/vagy szerkeszt.

Semmiféle befolyással nem rendelkezünk az ezen honlapok által kínált információkra, termékekre vagy szolgáltatásokra, így semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget ezen honlapok tartalmáért. A Felhasználó elfogadja, hogy kártalanítja a Ceva-t és jótáll a vállalatért minden olyan per esetén, amely az alábbiakat érinti: felelősség, fellebbezés, veszteség, költség, jövedelem kiesés, adatvesztés, illetve minden egyéb közvetlen vagy közvetett kár, amely miatt merült fel, mert a Felhasználó a jelen jognyilatkozat feltételeit megsértette.

E.   ALKALMAZANDÓ JOG - ILLETÉKESSÉG

A honlap teljes tartalma, használatának szabályai a magyar jogszabályok szerint értelmezendők. Bármely jogvita csakis a Ceva székhelye szerinti bíróság előtt indítható.

Amennyiben jelen jognyilatkozatban foglalt rendelkezések bármelyike hatálytalanná vagy semmissé válna, azt a rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogy az a Ceva eredeti szándékához legközelebb állt, fenntartva a rendelkezés jogi érvényességét.

Amennyiben a Ceva egy előterjeszthető követelést nem terjeszt elő vagy valamely jogával nem él, az a Ceva joglemondásaként nem értelmezhető, hacsak ez a joglemondás kifejezetten írásban nincs rögzítve.

F.   FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Ceva fenntartja magának a jogot, hogy a honlap használatára vonatkozó jelen feltételeket bármikor módosítsa, különös tekintettel az új szabályozókra és jogszabályokra, illetve a honlap használhatóságának javítására.

A honlap használatát érintő ilyen jellegű változtatásokat feltüntetjük ezen az oldalon.