×

Въпроси и отговори

Колко бързо започва да действа VECTRA 3D?

Кленечните проучвания показват, че при кучета, третирани с активнете субстанции на VECTRA 3D храненето на бълхите се намалява в първите 5 минути, а самите бълхи биват убити в първите 6 часа при нетретирани кучета, които вече имат бълхи (терапевтично действие) и за 2 часа при кучета, които са били вече третирани (остатъчно действие).

VECTRA 3D е ефикасна срещу кърлежи 48 часа след като е приложена. Ако кърлеж инфестира кучето един ден след прилагането той ще бъде убит в рамките на 24 часа.

Началото на активност е много бързо и срещу летящите насекоми. VECTRA 3D започва за отблъсква пясъчните мухи, комарите и хапещите мухи 24 часа след прилагане. VECTRA 3D убива мухите Stomoxys в рамките на 30 минути и комарите Aedes в рамките на  60 минути от излагането им на контакт с третирано куче.

Какво ще стане ако VECTRA Felis попадне върху домашен текстил?

VECTRA Felis може да остави петно на някои тъкани и материали. Затова трябва да изчакате докато мястото на прилагане изсъхне, преди да пуснете котката на дивана или други места. Препоръчваме прилагането на VECTRA Felis да става навън или в стая, където котката няма да е в контакт с чувствителни материи. При контакт на продукта с тъкани, мебели, килими - попийте веднага с абсорбираща хартия и почистете както обикновено. 

Как VECTRA Felis убива бълхите при котката?

ВЕКТРА Фелис защитава благодарение на двойната формула от dinotefuran и pyriproxifen. Те работят заедно за да убият бълхите при контакт.

Как VECTRA 3D убива бълхите и кърлежите върху кучето?

VECTRA 3D защитава благодарение на формулата си с 3 активни съставки - Dinotefuran, Pyriproxifen и Permethrin. Те работят заедно за да убият бълхите и кърлежите при кантакт и да отблъснат тези опасни паразити.

След като се качат на кучето, паразитите са в контакт с третираната кожа и косми. Колкото повече се движат (за да намерят удобно място за хранене), толкова повече се излагат на активните съставки на VECTRA 3D и толкова по-бързо се повлияват.

При кърлежите VECTRA 3D предизвиква първо т.нар. “ефект на горещите крака”. Сензори по краката на паразитите са чувствителни на перметрин и карат паразитите да бягат от кучето. Те са принудени да пълзят обратно нагоре по козината, да бягат от кожата без да ухапят.

При бълхите VECTRA 3D бързо прекъсва храненето им. В рамките на 5 минути след инфестирането и след като продуктът е бил разпределен по тялото, храненето на бълхите се намалява значително. Бълхите са зашеметени и започват да падат от животното без да могат да се възстановят, благодарение на синергичното действие на динотефурана и перметрина. 

Какво да направя при попадане на VECTRA Felis в очите или кожата?

При попадене на VECTRA Felis в очите или по кожата, запазете контейнера с продукта или етикета - може да се наложи да потърсите помощ от доктор или да се обадите в токсикологичен център.
При попадене в очите, дръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в продължение на 15 до 20 минути. Извадете контактните лещи, ако има такива след първите 15 минути, след което продължете да изплаквате.
При поглъщане незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар за съвет и лечение. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не Ви бъде казано от токсикологичен център или лекар. Не давайте нищо на човек в безсъзнание.
Ако е попаднал върху кожата, съблечете замърсените дрехи. Изплакнете кожата незабавно с много вода за 15 до 20 минути.
Обадете се в токсикологичен център на лекар за съвет и лечение.

Какво да направя при контакт на VECTRA 3D с очите или кожата?

Ако попадне в очите, дръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в продължение на 15 до 20 минути. Извадете контактните лещи, ако има такива след първите 15 минути, след което продължете да изплаквате. Свържете се с Вашия лекар за съвет или лечение.
При поглъщане незабавно се обадете на лекар за съвет или лечение.
Ако е попаднал върху кожата, съблечете замърсените дрехи. Изплакнете кожата незабавно с много вода за 15 до 20 минути. Обадете се на лекар за съвет или лечение

Какво да направя ако кучето развие неочаквани признаци след прилагането на VECTRA 3D?

Преходни реакции като зачервяване, сърбеж и други признаци на дискомфорт в мястото на прилагане са съобщавани много рядко и обикновено изчезват спонтанно до 24 часа след прилагането на продукта. В редки случаи са съобщавани поведенчески промени като хиперактивност, повишен лай или безпокойство, системни симтоми като летаргия или анорексия, неврологични признаци като мускулен тремор. Признаци на атаксия са съобщавани в много редки случаи. Също така много рядко са били съобщавани стомашночревни симптоми като повръщане и диария. Преходни козметични ефекти (мокрота, сплъстяване на козината) в мястото на прилагане са били съобщавани много рядко, въпреки че обикновено не са видими след 48 часа.

Попитайте Вашият ветеринарен лекар за съвет.

Какво да направя ако котката се ближе?

Не се притеснявайте.
VECTRA Felis е била прилагана през устата на млади котки при 4 пъти максималната доза без други странични ефекти освен слюноотделяне и повръщане.
Въпреки това, препоръчваме да отвлечете вниманието на котката по някакъв начин докато мястото изсъхне.

Котката ми в безопасност ли е ако използвам VECTRA 3D при кучето?

Котката е в риск ако погълне или е в контакт с VECTRA 3D. Това мже да се случи ако облизва наскоро третирано куче и ако мястото още не е изсъхнало. Препоръчваме да държите котката настрана от третирано куче докато мястото не е изсъхнало напълно.

Може ли кучето да се къпе или плува след прилагане на VECTRA 3D?

Да. VECTRA 3D остава ефективна за контролиране на бълхите и кърлежите за един цял месец дори и при къпане или потапяне във вода. За пълна ефекасност и за защита на околната среда, обаче се препоръчва да не къпете кучето и то да не се потапя във водоеми докато мястото на прилагане не е изсъхнало напълно. Това може да отнеме няколко часа, но много зависи от температурата и въздуха. При проучване, проведено в контролирани условия е доказано, че къпането 48 часа след прилагането и повтарящо се ежеседмично не намалява ефикасността срещу бълхи и кърлежи. За защита на околната среда препоръчваме третираното куче да не влиза в реки, езера, потоци и т.н 48 часа след третирането.   

Може ли котката да се къпе след прилагането на VECTRA Felis?

Това не е било проверено. За пълен и устойчив ефект и за защита на околната среда се препоръчва да не къпете или потапяте Вашата котка във вода докато мястото на прилагане не е напълно сухо. 

Може ли VECTRA Felis да бъде прилагана на други домашни любимци освен котки?

Не. Не използвайте VECTRA Felis при други животни.

VECTRA 3D токсична ли е за околната среда?

Да. VECTRA 3D е ветеринарномедицински продукт и е токсичен за водни организми и артроподи. Поради това:
- третираните кучета не трябва да влизат във вода (реки, потоци, езера, море) за 48 часа след прилагането.
- VECTRA 3D не трябва да попада във водоеми.
- използваните VECTRA 3D се унищожават според националните изисквания.

Трябва ли паразитите да ухапят за да подейства VECTRA 3D?

Не. VECTRA 3D убива паразитите при контакт с козината на Вашето животно. Не е необходимо да ухапят преди това.

Трябва ли паразитите да ухапят, за да започне да действа VECTRA Fеlis?

Не. VECTRA Felis убива паразитите чрез контакт с козината на животното. Не е необходимо ухапване.

На каква възраст или килограми трябва да е кучето за да мога да приложа VECTRA 3D?

VECTRA 3D може да бъде използвана от 7 седмици натам или над 1.5 kg тегло.

На каква възраст трябва да е котката за да може да се приложи VECTRA Felis?

VECTRA Felis може да се използва при котенца на възраст от 7 седмици.

Трябва ли да премахна кърлежите върху кучето преди да приложа VECTRA 3D?

Да. Колкото по-бързо премахнете кърлежите от кучето, толкова повече намалявате риска от предаване на патогени. Използвайте подходящо устройство за премахване на кърлежи. Убедете се, че премахвате целият кърлеж, включително смукалато му. После ги унищожете.

Контролира ли VECTRA 3D други паразити, освен бълхи и кърлежи?

Да. VECTRA 3D защитава Вашето куче за 1 месец срещу други вектори като комари, пясъчни мухи и хапещи мухи.

Колко бързо започва да действа VECTRA Felis?

Клиничните проучвания сочат, че при вече инфестирани котки бълхите са убити (>95%) в рамките на 2 часа след третирането.

Когато котката е вече третирана, бълхите, които реинфестират са убити (>95%) също за 2 часа след прикачването им.

Кога е най-доброто време за прилагане на VECTRA Felis?

Съветваме Ви да прилагате VECTRA Felis в края на деня.
След нанасяне VECTRA Felis се разпространява по кожата на котката и води до необичайни усещания. Ако животното спи, това ще му понесе по-лесно. Продуктът ще изсъхне през нощта и така намалява възможността за контакт с него при хората.

Как действат активните съставки на VECTRA 3D?

След външно локално прилагане на VECTRA 3D, активните съставки се придвижват/разпределят от мястото на прилагане и покриват цялото тяло за няколко часа. Всички активни съставки се откриват през първия ден в различни части на тялото на кучето и остават там 1 месец.

След прилагането на VECTRA 3D, динотефуранът се абсорбира частично през кожата, но тази абсорбция няма връзка с ефекасността.

Може да има и абсорбция на пирипроксифен през кожата. 

Перметринът не се абсорбира. При фармакокинетично изследване нивата му в плазмата системно са под границата на откриване.

Защо трябва да се притеснявам за незрелите бълхи?

Незрелите форми на бълхите не се хранят от животното, но представляват по-голямата част от популацията на бълхите и ще се развият в зрели индивиди, готови за инфестиране.

Защо трябва да се безпокоя за бълхи при котката?

Бълхите са малки паразити, които се хранят с кръв и се размножават много бързо. Когато хапят котката, те могат да пренесат опасни заболявания за котката и Вашето семейство.

Добре ли е да прилагам VECTRA Felis повече от веднъж в месеца?

Не, прилагайте VECTRA Felis веднъж на 30 дни. Не е необходимо по-често прилагане, освен ако не е предписано от ветеринарен лекар.

VECTRA Felis e показала безопасност при котенца при прилагане на интервали от 2 седмици за 15 седмици поред.

Добре ли е да прилагам VECTRA 3D повече от 1 път месечно?

Не, прилагайте VECTRA 3D веднъж на 30 дни. По-често прилагане не е необходимо.

При изследвания, поведени с кученца бийгъл VECTRA 3D е показала безопасност при прилагане на интервал от 2 седмици за 13 последователни седмици.

Мога ли да реша кучето след прилагане на VECTRA 3D?

Да. VECTRA 3D остава ефективна след редовно ресане при кучета. За да намалите излагането си на активните субстанции, обаче препоръчваме да не решите кучето докато мястото на прилагане не е изсъхнало напълно.

Може ли да среша котката след прилагането на VECTRA Felis?

Да. VECTRA Felis остава ефективна след редовно ресане на котките.

За да предпазите себе си от излагане на активните субстанции, обаче Ви препоръчваме да не решите котката докато мястото на прилагане не е изсъхнало напълно.

Как VECTRA контролира незрелите стадии на паразитите?

Незрелите стадии на бълхите се намират в околната среда и не се виждат. Най-често са скрити там, където спи животното. Яйцата на бълхите падат от животното и се развиват в ларви. Ларвите избягват светлината и се развиват в мръсотията (прах, попадали отпадъци и изпражнения на бълхите).
Те се движат произволно, но не повече от 30-50cm от мястото, където са паднали. Пирипроксифенът е мощен регулатор на растежа на насекомите. Активен е в ниски концентрации. Той се разпространява по третираното животно, действо подобно на хормон и прекъсва развитието на незрелите стадии на бълхите. Така предотвратява излюпването на нови възрастни форми. Едно изследване (Bouhsira et al., 2012) показва и че стерилизира женските бълхи (готови да снесат яйца), които са изложени на действието му при третирани кучета.

Има ли взаимодействие с други медицински продукти?

Не, не са известни взаимодействия.

Кога е най-добре да се приложи VECTRA 3D?

Препоръчваме Ви да прилагате VECTRA 3D вечерта или преди да изведете кучето на разходка.

Въднъж нанесена, VECTRA 3D се разпространява по кожата на кучето и можеда доведе до необичайни усещания. Така че, ако вниманието му е отвлечено (при разходка, например) или ако то спи ще се чувства по-добре докато тече този процес. Още повече, продуктът ще изсъхне през нощта и така намалява вероятността хората да са в контакт с него. 

VECTRA 3D контролира ли незрелите стадии на бълхите и кърлежите?

Да. Незрелите стадии на кърлежите са по-чувствителни на акарициди от зрелите. По-лесно е те да бъдат убити.

VECTRA 3D съдържа регулатор на растежа на насекомите - pyriproxyfen. Това прави VECTRA 3D наистина ефективна срещу всички незрели стадии на бълхите за 2 месеца след прилагане.

Какви са противопоказанията на VECTRA 3D?

VECTRA 3D е противопоказна за котки. Поради тяхната физиология и невъзможността да метаболизират перметрина, VECTRA 3D не трябва да се използва при котки. Ако се приложи на котка или тя погълне продукта при облизване на наскоро третирано куче VECTRA 3D може да има сериозни неблагоприятни реакции. В такъв случай потърсете ветеринарен лекар незабавно.

VECTRA 3D е противопоказна и при животни с установена свръхчувствителност към активните субстанции или някой от ексципиентите.

Какво ще стане ако VECTRA 3D попадне върху деликатни тъкани и материи?

VECTRA 3D може да оцвети някои чувствителни материи и други материали. Препоръчваме да прилагате VECTRA 3D навън или в помещение далеч от чувствителни повърхности. Трябва да изчакате, докато мястото на приагане изсъхне, преди да позволите на Вашето куче да влезе в контакт с чувствителни материали или повърхности. Уверете се, че кучето не се тръска след прилагането. Ако VECTRA 3D влезе в контакт с деликатни материали, тогава използвайте абсорбираща кърпа за да отстраните възможно най-голяма част от продукта, преди да почистите повърхността по подходящ начин.

Какво да направя ако котката е имала контакт с VECTRA 3D?

Ако на котката случайно е приложена VECTRA 3D или е изложена на продукта от третирано куче и има видими признаци се препоръчва следното:

Ако продуктът е бил директно приложен на котката - изкъпете я с шампоан или течен сапун за да премехнете остатъци от продукта. Подсушете котката и поддържайте телесната и температура. Потърсете съвет от ветеринарен лекар.

Не прилагайте атропин. Контролирайте хипертермията и хипотермията. Котките могат първоначално да развият хипертермия вследствие на треперене или припадъци, но тя може да премине в хипотермия, ако животното се изкъпе или се седира. Хипотермията може да влоши признаците на отравяне с перметрин. Назначете флуидна терапия, поддържайте хидратацията и храненето. Възстановяването е обикновено в рамките на 24-72 часа.