×

Въпроси и отговори

Какво ще стане ако VECTRA Felis попадне върху домашен текстил?

VECTRA Felis може да остави петно на някои тъкани и материали. Затова трябва да изчакате докато мястото на прилагане изсъхне, преди да пуснете котката на дивана или други места. Препоръчваме прилагането на VECTRA Felis да става навън или в стая, където котката няма да е в контакт с чувствителни материи. При контакт на продукта с тъкани, мебели, килими - попийте веднага с абсорбираща хартия и почистете както обикновено. 

Как VECTRA Felis убива бълхите при котката?

ВЕКТРА Фелис защитава благодарение на двойната формула от dinotefuran и pyriproxifen. Те работят заедно за да убият бълхите при контакт.

Какво да направя при попадане на VECTRA Felis в очите или кожата?

При попадене на VECTRA Felis в очите или по кожата, запазете контейнера с продукта или етикета - може да се наложи да потърсите помощ от доктор или да се обадите в токсикологичен център.
При попадене в очите, дръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в продължение на 15 до 20 минути. Извадете контактните лещи, ако има такива след първите 15 минути, след което продължете да изплаквате.
При поглъщане незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар за съвет и лечение. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не Ви бъде казано от токсикологичен център или лекар. Не давайте нищо на човек в безсъзнание.
Ако е попаднал върху кожата, съблечете замърсените дрехи. Изплакнете кожата незабавно с много вода за 15 до 20 минути.
Обадете се в токсикологичен център на лекар за съвет и лечение.

Какво да направя ако котката се ближе?

Не се притеснявайте.
VECTRA Felis е била прилагана през устата на млади котки при 4 пъти максималната доза без други странични ефекти освен слюноотделяне и повръщане.
Въпреки това, препоръчваме да отвлечете вниманието на котката по някакъв начин докато мястото изсъхне.

Може ли котката да се къпе след прилагането на VECTRA Felis?

Това не е било проверено. За пълен и устойчив ефект и за защита на околната среда се препоръчва да не къпете или потапяте Вашата котка във вода докато мястото на прилагане не е напълно сухо. 

Може ли VECTRA Felis да бъде прилагана на други домашни любимци освен котки?

Не. Не използвайте VECTRA Felis при други животни.

Трябва ли паразитите да ухапят, за да започне да действа VECTRA Fеlis?

Не. VECTRA Felis убива паразитите чрез контакт с козината на животното. Не е необходимо ухапване.

На каква възраст трябва да е котката за да може да се приложи VECTRA Felis?

VECTRA Felis може да се използва при котенца на възраст от 7 седмици.

Колко бързо започва да действа VECTRA Felis?

Клиничните проучвания сочат, че при вече инфестирани котки бълхите са убити (>95%) в рамките на 2 часа след третирането.

Когато котката е вече третирана, бълхите, които реинфестират са убити (>95%) също за 2 часа след прикачването им.

Кога е най-доброто време за прилагане на VECTRA Felis?

Съветваме Ви да прилагате VECTRA Felis в края на деня.
След нанасяне VECTRA Felis се разпространява по кожата на котката и води до необичайни усещания. Ако животното спи, това ще му понесе по-лесно. Продуктът ще изсъхне през нощта и така намалява възможността за контакт с него при хората.

Защо трябва да се притеснявам за незрелите бълхи?

Незрелите форми на бълхите не се хранят от животното, но представляват по-голямата част от популацията на бълхите и ще се развият в зрели индивиди, готови за инфестиране.

Защо трябва да се безпокоя за бълхи при котката?

Бълхите са малки паразити, които се хранят с кръв и се размножават много бързо. Когато хапят котката, те могат да пренесат опасни заболявания за котката и Вашето семейство.

Добре ли е да прилагам VECTRA Felis повече от веднъж в месеца?

Не, прилагайте VECTRA Felis веднъж на 30 дни. Не е необходимо по-често прилагане, освен ако не е предписано от ветеринарен лекар.

VECTRA Felis e показала безопасност при котенца при прилагане на интервали от 2 седмици за 15 седмици поред.

Може ли да среша котката след прилагането на VECTRA Felis?

Да. VECTRA Felis остава ефективна след редовно ресане на котките.

За да предпазите себе си от излагане на активните субстанции, обаче Ви препоръчваме да не решите котката докато мястото на прилагане не е изсъхнало напълно.

Има ли взаимодействие с други медицински продукти?

Не, не са известни взаимодействия.