×

FAQ

06. Může se můj mazlíček koupat nebo plavat po aplikaci VECTRA Felis?

To nebylo testováno. Kvůli plné a dlouhodobé účinnosti a ochraně životního prostředí nekoupejte ani neponořujte kočku do vody, dokud místo aplikace nezaschne.

09. Je v pořádku aplikovat pipetu VECTRA Felis častěji než 1x za měsíc?

Ne, aplikujte pipetu VECTRA Felis pouze jednou za 30 dnů.
Pokud to nedoporučí váš veterinář, není nutná častější aplikace.
VECTRA Felis poskytuje prokázanou ochranu proti blechám po celý měsíc.
VECTRA Felis byla bezpečně aplikována na koťata ve 2týdenních intervalech po dobu 15 týdnů.

05. Jak rychle začne VECTRA Felis účinkovat?

Klinické studie ukázaly, že na kočkách napadených blechami je po ošetření přípravkem VECTRA Felis více jak 95 % blech usmrceno do 2 hodin.

19. Mohu použít pipetu VECTRA 3D na další domácí mazlíčky kromě psů?

Ne. Nepoužívejte pipetu VECTRA 3D u koček nebo jiných domácích zvířat.

16. Existují možné interakce s jinými léčivými přípravky?

Ne, nejsou známy žádné interakce.

14. Pokud se mi VECTRA Felis při aplikaci dostane do očí nebo na kůži, co mám dělat?

Pokud se dostane do očí, nechte je otevřené a po dobu 15 až 20 minut je pomalu a jemně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, po prvních 15 minutách a poté pokračujte ve vyplachování. Požádejte o radu svého lékaře.

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud je na pokožce, svlékněte kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku velkým množstvím vody.

08. Kdy je nejlepší čas pro aplikaci pipety VECTRA Felis?

Doporučujeme vám aplikovat pipetu VECTRA Felis na konci dne.
Po aplikaci se VECTRA Felis rozšíří na kůži kočky, což může vést k neobvyklým pocitům vašeho mazlíčka.
Pokud je vaše zvíře rozptýleno nebo spí, zatímco k tomuto dochází, bude mu to pohodlnější.
Přípravek navíc začne během noci zasychat, čímž se sníží možnosti expozice člověka.

03. Jak zabíjí VECTRA Felis blechy na mé kočce?

VECTRA Felis chrání kočku před blechami díky dvěma vysoce účinným látkám dinotefuranu a pyriproxifenu. Tyto látky společně zabíjejí blechy při kontaktu s ošetřenou kočkou.

11. Jak stará musí být moje kočka, abych mohl/a použít pipetu VECTRA Felis?

VECTRA Felis lze použít u koťat starších 7 týdnů.

07. Mohu kartáčovat moji kočku po aplikaci VECTRA Felis?

Ano. VECTRA Felis zůstává účinná i po opakovaném česání koček.

04. Musí se parazité zakousnout a sát krev kočky, aby začala VECTRA Felis účinkovat?

Ne. VECTRA Felis zabíjí parazity díky kontaktu s kůží vašeho mazlíčka.
Není tedy nutné, aby se parazit zakousnul a začal sát krev a mohl tak přenést některé nebezpečné nemoci. 

13. Může být VECTRA Felis použita u jiných domácích zvířat než u koček?

Ne. Nepoužívejte pipetu VECTRA Felis u žádných jiných domácích zvířat.

01. Proč bych se měl/a obávat blech na mojí kočce?

Blechy jsou malí parazité, kteří se živí krví a velmi rychle se množí.
Nejenže sají krev vaší kočce, ale mohou také přenášet nebezpečné nemoci na vašeho mazlíčka i na vaši rodinu.

02. Proč by mě měla znepokojovat nedospělá stádia blech?

Nedospělé blechy sice nesají krev na zvířatech, ale představují velkou část populace blech a vyvinou se z nich nové dospělé blechy připravené k zamoření vašeho mazlíčka i domova.

10. Co když se VECTRA Felis dostane do kontaktu s tkaninami nebo jiným materiálem?

VECTRA Felis může obarvit některé citlivé textilie a jiné materiály. To je důvod, proč byste měli počkat, až je místo aplikace suché, než umožníte kočce přijít do styku se sedačkou nebo jinými citlivými povrchy. Také doporučujeme aplikovat pipetu VECTRA Felis venku nebo v místnosti, kde nejsou citlivé povrchy v blízkosti vaší kočky. Zajistěte, aby se vaše kočka po aplikaci sama neotřásla. Pokud dojde ke kontaktu s materiálem, okamžitě otřete výrobek savým papírem a očistěte vhodným postupem.

17. Co mám dělat, když se můj pes olizuje?

Není třeba se obávat. VECTRA 3D byla mladým psům (ve věku 7-8 týdnů) podávána orálně v pětinásobku maximální dávky bez nežádoucích účinků kromě slinění a zvracení. Chcete-li však optimalizovat dobu trvání účinnosti přípravku VECTRA 3D, doporučujeme vám po aplikaci psa rozptýlit, zatímco VECTRA 3D schne.

12. Co mám dělat, když se moje kočka olizuje?

Není třeba se obávat. 
VECTRA Felis byla podávána mladým kočkám orálně ve 4násobku maximální dávky bez nežádoucích účinků jiných než slinění a zvracení.
Aby se však optimalizovala doba účinnosti přípravku VECTRA Felis, doporučujeme vám po aplikaci rozptýlit vaši kočku, zatímco VECTRA Felis schne.