×

FAQ

01. Jak VECTRA 3D zabíjí klíšťata a blechy na mém psovi?

VECTRA 3D chrání psa díky třem účinným látkám (dinotefuran, pyriproxifen a permethrin). Tyto složky společně odpuzují nebezpečné parazity a zabíjejí blechy, klíšťata a další parazity při pouhém kontaktu s ošetřeným psem. 

Jakmile paraziti chtějí napadnout psa, dostanou se do kontaktu s ošetřenou kůží a srstí. Čím více se na psovi pohybují, aby našli místo pro zakousnutí, tím více jsou vystaveni účinným látkám VECTRA 3D a tím rychleji jsou zneškodněni.

VECTRA 3D způsobuje u klíšťat nejprve tzv. "hot foot effect". Senzory v končetinách klíšťat jsou vysoce citlivé na permethrin, proto se klíště začne pohybovat po ošetřeném psovi jako po rozpálené pánvi. Klíště se tak nemůže zakousnout do kůže psa, odpadne ze srsti a následně uhyne, aniž by stihlo přenést nebezpečné nemoci. 

VECTRA 3D zastavuje sání krve blechami do 5 minut od napadení psa. Díky synergii mezi dinotefuranem a permethrinem jsou blechy rychle zahubeny a začnou ze zvířete odpadávat (více jak 95 % blech je zahubeno do 2 hodin). 

02. Musí se parazité zakousnout a sát krev psa, aby začala VECTRA 3D účinkovat?

Ne. VECTRA 3D zabíjí parazity pouhým kontaktem s ošetřenou kůží vašeho mazlíčka. Na rozdíl od některých přípravků (např. jiných pipet nebo tablet proti klíšťatům a blechám) tedy není nutné, aby se parazit zakousnul a začal sát krev a mohl tak přenést některé nebezpečné nemoci.  

03. Jak rychle začne VECTRA 3D účinkovat?

Klinické studie ukázaly, že u psů léčených přípravkem VECTRA 3D je zastaveno sání krve blechami do 5 minut a více než 95 % blech je usmrceno do 2 hodin. 

VECTRA 3D začíná účinkovat proti klíšťatům 48 hodin po aplikaci. Po uplynutí 48 hodin od aplikace je pes chráněn po dobu až 1 měsíce proti klíšťatům - klíšťata jsou zahubena už při pouhém kontaktu s ošetřeným psem. 

Nástup aktivity je také velmi rychlý proti létajícímu hmyzu: VECTRA 3D odpuzuje komáry, flebotomy i bodalky stájové  od 24 hodin po podání. Následně je pes chráněn po dobu až 1 měsíce. VECTRA 3D zabíjí bodalky stájové do 30 minut a komáry do 60 minut po kontaktu s ošetřeným psem.

04. Měl/a bych odstranit klíšťata, která najdu na psovi ještě před aplikací VECTRA 3D?

Čím dříve jsou klíšťata odstraněna, tím lépe zabráníte přenosu patogenů na vaše psy.
Použijte vhodný nástroj pro odstranění klíšťat. Ujistěte se, že jste odstranili celé klíště, včetně kusadel. Po odstranění klíště zničte.

05. Učinkuje VECTRA 3D kromě klíšťat a blech i na další parazity?

Ano. VECTRA 3D má prokázanou účinnost a chrání vašeho psa po dobu jednoho měsíce také před dalšími nebezpečnými parazity a létajícím hmyzem jako jsou komáři, flebotomové a bodalky stájové.

07. Jakým způsobem kontroluje VECTRA 3D vývojová stádia blech?

Vývojová stádia blech se ukrývají v okolí zvířete. Uvnitř domu se nacházejí hlavně tam, kde domácí mazlíčci spí (v pelíšku, v kobercích, na gauči atd.). Bleší vajíčka ze zvířete opadávají a vyvíjejí se v larvy. Larvy blech se vyhýbají světlu a živí se kožním odpadem. Pohybují se v náhodných směrech, ale ne více než 30-50 cm od místa, kde odpadla bleší vajíčka. Pyriproxyfen je vysoce účinný regulátor růstu hmyzu: je aktivní ve velmi nízké koncentraci. Šíří se z ošetřeného psa (přes chlupy, zbytky kůže, prach atd.) a přerušuje (jako hormon) vývoj nedospělých blech. To zabíjí nedospělé blechy, a tím brání vývoji nových dospělých blech. Jak bylo dokázáno (Bouhsira et al., 2012), blechy, které jsou v kontaktu s ošetřeným zvířetem kladou nezralá vajíčka, takže se z nich nemohou vyvinout nové dospělé blechy. 

10. Kdy je nejlepší čas pro aplikaci pipety VECTRA 3D?

Doporučujeme vám aplikovat pipetu VECTRA 3D na konci dne nebo před tím, než vezmete svého psa na procházku.

Po nanesení se VECTRA 3D rozšíří na kůži psa, což může vést k neobvyklým pocitům vašeho mazlíčka. Pokud je vaše zvíře rozptýleno nebo spí, zatímco k tomuto dochází, bude mu to pohodlnější.

Přípravek navíc začne během noci zasychat, čímž se sníží možnosti expozice člověka.

13. Co když se VECTRA 3D dostane do kontaktu s tkaninami nebo jiným materiálem?

VECTRA 3D může obarvit některé citlivé textilie a jiné materiály. To je důvod, proč byste měli počkat, až je místo aplikace suché, než umožníte psovi přijít do styku se sedačkou nebo jinými citlivými povrchy. Také doporučujeme aplikovat pipetu VECTRA 3D  venku nebo v místnosti, kde nejsou citlivé povrchy v blízkosti vašeho psa.  Zajistěte, aby se váš pes po aplikaci sám neotřásl. Pokud dojde ke kontaktu s materiálem, okamžitě otřete výrobek savým papírem a očistěte vhodným postupem.

14. Od jakého věku a hmotnosti mohu psovi aplikovat pipetu VECTRA 3D?

VECTRA 3D může být použita u psů od 7 týdnů věku a hmotnosti nad 1,5 kg. 

16. Existují možné interakce s jinými léčivými přípravky?

Ne, nejsou známy žádné interakce.

18. Co mám dělat, pokud můj pes po aplikaci pipety VECTRA 3D vykazuje neočekávané příznaky?

Přechodné zarudnutí kůže, svědění nebo jiné známky nepohodlí v místě aplikace byly hlášeny velmi vzácně a obvykle zmizí bez léčby a do 24 hodin po použití veterinárního léčivého přípravku.

Ve vzácných případech byly hlášeny poruchy chování, jako je hyperaktivita, vokalizace nebo neklid, systémové příznaky jako letargie nebo anorexie a neurologické příznaky jako svalový třes.

Ve velmi vzácných případech byly hlášeny příznaky ataxie, jako je nestabilní pohyb.

Velmi vzácně byly také hlášeny gastrointestinální (žaludeční nebo střevní) nežádoucí účinky, jako je zvracení nebo průjem.

Přechodné kosmetické efekty (mokrý vzhled, slepení srsti a viditelné zbytky) v místě aplikace byly hlášeny velmi vzácně, tyto účinky však obvykle nejsou patrné po 48 hodinách.

Požádejte o radu vašeho veterináře. 

(POZN: vzácně = u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat, velmi vzácně = u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení.)

19. Mohu použít pipetu VECTRA 3D na další domácí mazlíčky kromě psů?

Ne. Nepoužívejte pipetu VECTRA 3D u koček nebo jiných domácích zvířat.

20. Je moje kočka v ohrožení, pokud jsem aplikoval/a pipetu VECTRA 3D mému psovi?

Aby byla vaše kočka v ohrožení, musí ji spolknout nebo být v kontaktu se psem ošetřeným pipetou VECTRA 3D ještě před zaschnutím. K tomu může dojít, pokud vaše kočka olizuje ošetřeného psa a místo aplikace ještě není suché. Aby se zabránilo orální expozici vaší kočky přípravku VECTRA 3D, doporučujeme po ošetření udržovat ošetřeného psa mimo kočku, dokud místo aplikace nevyschne. Kočkám by nemělo být dovoleno olizovat psy na místě aplikace, dokud místo aplikace nezaschne. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte veterinární pomoc. Po zaschnutí místa aplikace je kontakt kočky se psem naprosto bezpečný. 

23. Je VECTRA 3D toxická pro divoce žijící zvířata?

Ano. VECTRA 3D je veterinární léčivý přípravek a je toxická pro vodní organismy a členovce. Z tohoto důvodu:
- Ošetřeným psům by neměl být umožněn vstup do povrchových vod (řeky, potoky, moře) po dobu 48 hodin po ošetření. 
- VECTRA 3D by se neměla dostat do povrchových vod.
- Veškerý nepoužitý nebo odpadní materiál z VECTRA 3D by měl být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

09. Mohu kartáčovat mého psa po aplikaci VECTRA 3D?

VECTRA 3D zůstává účinná i po opakovaném česání psů.

06. Účinkuje VECTRA 3D na nedospělá stádia blech a klíšťat?

Ano. Nedospělá stádia klíšťat jsou náchylnější na akaricid více než dospělá klíšťata. Je snadnější je zahubit. 

VECTRA 3D obsahuje pyriproxyfen, což je tzv. regulátor růstu hmyzu. Díky tomu je VECTRA 3D skutečně účinný proti všem nedospělým stadiím blech po dobu 2 měsíců od aplikace.

22. Pokud se mi VECTRA 3D při aplikaci dostane do očí nebo na kůži, co mám dělat?

Pokud se dostane do očí, nechte je otevřené a po dobu 15 až 20 minut je pomalu a jemně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, po prvních 15 minutách a poté pokračujte ve vyplachování. Požádejte o radu svého lékaře.

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud je na pokožce, svlékněte kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku velkým množstvím vody.

21. Pokud je kočka náhodně vystavena působení pipety VECTRA 3D, co mám dělat?

Pokud je kočce náhodně podán přípravek VECTRA 3D nebo je vystavena působení VECTRA 3D od ošetřeného psa a jsou zjevné příznaky, doporučuje se následující:

Pokud byla VECTRA 3D aplikována přímo kočce, umyjte kočku šamponem, abyste odstranili zbytky přípravku. Kočku dobře osušte a udržujte tělesnou teplotu. Okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

Nepodávejte atropin. Kontrolujte nadměrné zvýšení tělesné teploty nebo naopak podchlazení organizmu. Kočky mohou zpočátku trpět zvýšením tělesné teploty v důsledku třesu/záchvatů, ale mohou se podchladit, pokud jsou sedovány

antikonvulzivy a vykoupány. Podchlazení může zhoršit příznaky permethrinové toxikózy. Zajistěte kočkám dostatek tekutin, udržujte hydrataci a výživu. Návrat do běžného stavu je obvykle do 24-72 hodin. Zavolejte na veterinární toxikologické

centrum.

12. Mohu aplikovat pipetu VECTRA 3D častěji než jednou za měsíc?

Ne, pipetu VECTRA 3D aplikujte pouze jednou za 30 dnů. Častější aplikace není nutná - VECTRA 3D poskytuje účinnou ochranu před blechami, klíšťaty a dalšími parazity po celý měsíc.

Nicméně ve studiích prováděných na štěňatech bíglů byla VECTRA 3D bezpečně aplikována každé dva týdny po dobu 13 po sobě jdoucích týdnů.

15. Jaké jsou kontraindikace pro aplikaci VECTRA 3D?

VECTRA 3D je kontraindikována u koček. Díky své jedinečné fyziologii a neschopnosti metabolizovat permethrin se

VECTRA 3D nesmí používat u koček. VECTRA 3D může mít vážné škodlivé účinky, pokud je aplikována na kočku nebo při požití kočkou, která olizuje psa s dosud nezaschnutým místem aplikace.

Pokud k tomu dojde, okamžitě kontaktujte svého veterináře.

VECTRA 3D je také kontraindikována u zvířat se známou přecitlivělostí na kteroukoli účinnou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

11. Co se stane s účinnými látkami po aplikaci VECTRA 3D?

Po lokální aplikaci VECTRA 3D se účinné látky během prvních několika hodin přemístí z místa aplikace a pokryjí celý povrch těla. Všechny aktivní složky jsou detekovatelné během prvního dne po podání v různých částech těla psa a zůstávají detekovatelné po dobu jednoho měsíce.

Po topické aplikaci VECTRA 3D je dinotefuran částečně absorbován kůží psa, což vede k systémové expozici, ale tato absorpce do těla není pro účinnost relevantní.

Může také dojít k absorpci pyriproxyfenu z VECTRA 3D kůží.

Permethrin z VECTRA 3D se nevstřebává. Ve farmakokinetické studii zůstaly plazmatické hladiny systematicky pod mezí kvantifikace.

17. Co mám dělat, když se můj pes olizuje?

Není třeba se obávat. VECTRA 3D byla mladým psům (ve věku 7-8 týdnů) podávána orálně v pětinásobku maximální dávky bez nežádoucích účinků kromě slinění a zvracení. Chcete-li však optimalizovat dobu trvání účinnosti přípravku VECTRA 3D, doporučujeme vám po aplikaci psa rozptýlit, zatímco VECTRA 3D schne.

08. Může se můj mazlíček koupat a plavat po aplikaci VECTRA 3D?

Ano. Pokud je váš mazlíček ponořen do vody při plavání nebo koupání, zůstává VECTRA 3D účinná proti blechám a klíšťatům po celý měsíc. Kvůli úplné a dlouhodobé účinnosti a ochraně životního prostředí se však doporučuje psa nekoupat ani neponořovat do vody, dokud místo aplikace nezaschne. To může trvat několik hodin a liší se dle okolní teploty a dalších podmínek. Ve studiích prováděných za kontrolovaných podmínek došlo k prvnímu koupání 48 hodin po aplikaci a opakovalo se každý týden bez snížení účinnosti proti blechám nebo klíšťatům. Z důvodu ochrany životního prostředí nedoporučujeme, aby ošetřený pes vstupoval do povrchových vodních zdrojů (řeky, potoky, moře) po dobu 48 hodin po ošetření, aby nedošlo k nepříznivým účinkům na vodní organismy.