×

Pravna obavijest

Ova web stranica osmišljena je za edukaciju i informiranje o našem asortimanu VECTRA.

VECTRA 3D (Aktivni sastojci: Dinotefuran, Pyriproxyfen i Permetrin) i VECTRA Felis (Aktivni sastojci: Dinotefuran i Pyriproxyfen).

Dodatne informacije dostupne su u SPC-u ili podatkovnoj tablici proizvoda ili uputstvu o pakiranju.

Pravna kategorija za oba lijeka: NFA-VPS

Koristite lijekove odgovorno

Vlasništvo lokacijeCeva Animal HealthLtd, Unit 3 Anglo Office Park,White Lion Road, Amersham,Bucks, HP7 9FB.Tel: 01494781510Web stranica: www.ceva.com