×

Pravno obvestilo

Ta spletna stran je ustvarjena z namenom informiranja o zdravilu VECTRA. VECTRA 3D (Aktivne substance: dinotefuran, piriproksifen in permetrin) in VECTRA Felis (Aktivne substance: Dinotefuran in piriproksifen). Več informacij je dostopnih v navodilih za uporabo, objavljenih na spletni strani Evropske agencije za zdravila.

Kategorija zdravila: BRp

Zdravilo uporabljajte odgovorno. 

Spletna stran je v lasti: Ceva Animal Health Ltd, Unit 3 Anglo Office Park, White Lion Road, Amersham, Bucks, HP7 9FB. Tel: 01494781510 Spletna stran: www.ceva.com